Pojištění

12. března 2008 v 21:04 | Peggy |  Užitečné vědomosti
 • princip spočívá v zaplacení škod celou skupinou pojištěných
 • čeho bychom si měli všímat při výběru pojištění: co kryje, pojistných limitů, spoluúčasti pojištěného, výluk z pojištění
Pojištění odpovědnosti
Pojištěni jsou:
 • vedoucí organizačních jednotek, vedoucí oddílů mladších členů a vedoucí táborů jsou pojištěni paušálně (bez nutnosti přihlašování) a to s finanční podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 • další dobrovolníci (starší 15 let) se mohou přihlásit k pojištění obdobným způsobem, jako v letech minulých
Pojištěním jsou kryty:
 • škody na životě a zdraví a škody z nich vyplývající
 • poškození či zničení věci a škody z nich vyplývající
 • poškození a zničení věcí najatých nebo vypůjčených
 • částečné náklady právní ochrany
Pojistný limit činí pro všechny činovníky 2 000 000,- Kč (pro organizační jednotku 10 000 000,- Kč), spoluúčast u každé pojistné události činí 10 000,- Kč. Cena pojištění pro dobrovolníky, kteří se k pojištění přihlašují je 85,- Kč v rámci prvního termínu nebo 50,- Kč pro přihlášení v dalších termínech.
Hlavní výluky:
 • úmyslná škoda nebo hrubá nedbalost
 • škoda vzniklá provozováním automobilu/ motocyklu/ lodi se značkou
 • škoda na věcech pojištěné osoby nebo osobách blízkých
 • odpadní vody
Úrazové pojištění
Pojištěnými osobami jsou:
 • členové Junáka
 • všichni ostatní účastníci akcí pořádaných Junákem
Pojištění je sjednáno pro případy k nimž dojde v rámci činností, které má pojistník vykonávat a slouží ke zmírnění následků úrazu.
V případě pojistné události je nutné ji nahlásit na stanoveném formuláři. Vyplňuje se pouze první strana, druhou stranu formuláře vyplňuje ošetřující lékař pojištěného. Pokud se stal úraz nezletilému dítěti, uvedou zde údaje o sobě i jeho zákonní zástupci.
Podmínky vyplacení:
 • děti min. 7 dní léčení
 • dospělý min. 28 dní léčení
Náhrady:
 • úraz děti 100 Kč/ den léčení
 • úraz dospělých 60 Kč/ den léčení od 29 dne
 • trvalé následky
 • smrt
Pozor, úrazové pojištění se nevztahuje na konkrétní náklady spojené s okamžitým ošetřením úrazu či nemoci v zahraničí! Je proto zapotřebí navštívit pobočku Generali a sjednat si na konkrétní výjezd do zahraničí cestovní pojištění. Člen Junáka má možnost využít nabídku speciálních zvýhodněných tarifů.
Cestovní pojištění
Sjednává se před každým výjezdem do zahraničí.
Výhodné sazby má pojišťovna Generali (cca 50% obvyklé ceny).
Vyplatí se?
 • V EU a některých státech musíme zaplatit pouze spoluúčast dle místních zákonů.
 • Pojištění hradi repatriaci a případně převoz ostatků.
 • Pojištění hradí náklady na cestu jednoho příbuzného za nemocným dítětem.
Pojištění nemovitostí
Každá nemovitost by měla být pojištěna.
Junák má rámcovou smlouvu s pojišťovnou Allianz:
 • základní sazba pojistného činí 0,736 ‰ z nové ceny příslušné nemovitosti - ceny, za kterou by se objekt v současné době pořídil
 • možnost pojistit i movitý majetek, umístěný v dané nemovitosti
 • pojištění se vztahuje na pojistná nebezpečí jako jsou: požár, vichřice, povodeň, sesuv půdy, lavina a působení tíhy sněhu, náraz silničního nebo kolejového vozidla, kouř, prostý vandalismus, u stavebních součástí i krádež vloupáním včetně loupeže
 • obsahuje spoluúčast
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama