Zacházení s osobními údaji

29. listopadu 2007 v 15:18 | Peggy |  Užitečné vědomosti
Důležité téma v případě přihlášek... Přihlášku jak mladšího, tak strašího člena lze stáhnout na stránkách Junáka (dle aktivity zaškrtnete Organizace a dáte hledat, u formulářů najdete přihlášku).
Za osobní údaje se považují takové údaje, které se vztahují k fyzické osobě, na jejichž základě je konkrétní fyzická osoba určena nebo určena být může. Přitom platí, že taková osoba je určena či určitelná, pokud pomocí jednoho či více osobních údajů lze určit její identitu. Může jít o jeden údaj, např. fotografie, ale zpravidla půjde o jejich soubor. Osobním údajem nemusí být bez dalšího jméno a příjmení a to dokonce ani ve spojení s adresou, protože v tomtéž místě může žít i více osob stejného jména a příjmení. Osobním údajem je vždy spojení jména, příjmení a rodného čísla, protože na jejich základě lze vždy fyzickou osobu identifikovat. Subjektem osobních údajů může být výlučně fyzická osoba, a to i cizinec, subjektem údajů však zásadně nemůže být právnická osoba.
Zpracování osobních údajů:
Zpracování osobních údajů je jakákoli operace nebo soustava operací, které správce, tzn. subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů nebo zpracovatel, tj. subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje, systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.
Základním pravidlem je, že správce provádí zpracování a odpovídá za něj a může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat pouze v konkrétně stanovených případech (např. statistické a vědecké účely). Souhlas ke zpracování musí dát subjekt údajů písemně. Ze souhlasu musí být zřejmé, jaké osobní údaje smějí být zpracovány, musí z něj být patrno, kterému správci je dáván souhlas ke zpracování a vymezen jeho konkrétní účel. Souhlas musí také zahrnovat určení období, na které je dáván.
Úprava ochrany osobních údajů je obsažena zvláště v zákoně č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
Před započetím zpracování osobních údajů je nezbytné o této skutečnosti informovat Úřad pro ochranu osobních údajů.
V případě zpracování osobních údajů doporučujeme získat písemný souhlas od subjektu údajů.
Základní informace k problematice zacházení s osobními údaji a jejich ochraně jsou k dispozici i na následující adrese:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
internet: www.uoou.cz
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama